Sidste nyt

Indkaldelse til Ordinær Regionalforsamling i Region Midtjylland, søndag den 26. februar 2017.

Dagsorden for Regionalforsamling er ifølge §16, stk. 4 i DLRK`s vedtægter.

Vi må desværre ”Gen”-Indkalde til Ordinær Regionalforsamling da vi ikke har overholdt DLRK`s vedtægter.

Den Ordinære Regionalforsamling skal afholdelses ifølge DLRK`s vedtægter, mellem den 6. februar og sidste dag i februar. Vi har desværre valgt den 5. februar, hvilket er udenfor tidsperioden. Derved overholdelses vedtægterne ikke.

Vi har af DLRK`s Hovedbestyrelse, fået lov/dispensation til at indkalde via mail.

 

Kopi_af_mail_fra_HB_vedr_indkaldelse_via_mail

 

§ 16 Stk. 4. Tidspunkt og Dagsorden Ordinær Regionalforsamling holdes hvert år i henhold til § 9.

Regionalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden til afholdelse den 26.februar 2017.:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse / optælling af stemmeberettigede.

3. Valg af stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsorden.

5. Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling.

6. Regionsledelsens beretning.

7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.

9. Orientering fra nedsatte specialudvalg.

10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen.

10 a. Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne.

11. Valg af medlemmer til Regionsledelsen.

12. Valg af suppleanter til Regionsledelsen for en et-årig periode.

13. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en et-årig periode.

14. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefinstruktøren.

15. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg.

16. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode.

17. Eventuelt.ølgende:

 

Vi arbejder på at bibeholde adressen ved Lunderskov Gamle Rådhus.

Håber din/jeres forståelse og vi beklager fejlen.

 

Land Rover Hilsen

Anders Martinsen og Regionledelsen

Regionsleder

Region Midtjylland

 

Region Midtjylland er jo stedet for alle – vi har derfor, som noget nyt, fået lavet en Aktivitets Kasse med masser af forskellige ting og sager til de kreative. Kassen indeholder på nuværende tidspunkt papir, farver og lignende til de yngste medlemmer og små perler og andre småting til smykker såsom armbånd, øreringe og lignende til de lidt ældre medlemmer.

clip_image002Da kassen indeholder rigtig mange små dele opfordres de voksne medlemmer til at hjælpe de yngste medlemmer (børnene) med bruge Aktivitets Kassen.

Alle er velkommen til at kikke i kassen og bruge af den og eventuelt lægge lidt i.

Som udgangspunkt vil vi forsøge at få kassen til at “bære sig selv” økonomisk – men hvis dette kniber, finder vi sikkert også ud af det.

Aktivitets Kassen blev indviet ved vores Pinse arrangement og vil være med ved alle vores aktiviteter og kan findes ved regionsteltet.

image

Det er muligt at betale til vores arrangementer via mobiltelefonen. Vi har valgt det mest udbredte system, nemlig “MobilePay” fra Danske Bank. Det kan anvendes uanset om man er kunde der eller ikke -og det kan anvendes på alle mobilplatforme. Så du skal bare hente deres App til din smartphone og tilmelde dit mobilnummer og kontonummer, så kan du betale uden at have kontanter eller dankort. Den telefon du kan betale til i regionen er vores kasserer –Jørgen K. Sørensen. Han har mobilnummer 23691032.

Du kan læse mere om MobilePay hos Danske Bank

OBS:

Deltagelse i terrænaktiviteter i region Midtjylland kan kun finde sted i biler af fabrikatet Land Rover