Vores ABC

Region Midtjylland er en meget hyggelig region af Dansk Land Rover Klub. Vi går højt op i det sociale, og det er vigtigt for os, at ikke kun ”far” hygger sig med bilen, men at hele familien synes det er skægt og hyggeligt at være af sted. Derfor sker der også en del andre ting end lige kørearrangementer, og vi har i regionen de sidste mange år kunnet bryste os af, at være en af de mest aktive regioner i hele Land Rover klubben.
Hvis der sker ting, som du ikke forstår, eller der er noget som helst du vil vide noget om, er du altid velkommen til at ringe til regionsledelsen for at få besvaret dine spørgsmål. Vi vil rigtigt gerne hjælpe og svare, og der er ikke noget værre end at få kritik, som kunne være løst med en telefonopringning. Så ring endelig. Hvis du vil vide mere om klubben, så er du meget velkommen til at læse videre her på siden. Det giver dig en ide om hvad der sker, og hvad de forskellige arrangementer i regionen indeholder. Og som sagt: Du er ALTID velkommen til at ringe.
Hvis du vil vide mere om alle vores forskellige arrangementer og forhold, så læs videre herunder:

Bagjul 

Vi prøver på at holde en bagjul hvert år i februar. Vi mødes først på eftermiddagen, og afvikler ”indendørstrophy”. Trophyet er nogle småkonkurrencer hvor alle kan være med, og hvor man leger hele eftermiddagen, og til sidst kåres en vinder. Efterfølgende spiser vi noget godt mad og får en øl, og så er der fri hyggesnak hele aftenen og natten.
Bagjul er et af de eneste arrangementer i region Midtjylland, som kun er for medlemmer af regionen. Der er ikke mulighed for at have børn med til arrangementet (babyer som har brug for mor og far kan selvfølgelig være med). 

Greenlaning 

Greenlaning er en tur rundt i terræn eller måske bare en køretur ud i det grønne. Det kan til tider også være lidt sværere terræn, men spørg ledelsen af arrangementet.Alle biler kan normalt være med her. 

Halvvejsmøde 

Mellem landsrådene mødes regionslederne sammen med klubbens udvalgsformænd og hovedbestyrelsen. På mødet debatteres hvordan det går i klubben og om der er ting, man skal have ændret på inden næste landsråd. 

Instruktør / Chefinstruktør

Region Midtjylland har en flok folk som er uddannede til at give dig instruktion i terrænkørsel (se mere under ”terræninstruktion”). Fælles for alle instruktørerne er, at de har stor erfaring i at køre terrænkørsel, og i spidsen for instruktørerne står chefinstruktøren. Klubben har samarbejde med Land Rover Danmark som sørger for, at en eller flere af regionens instruktører altid har viden om selv de nyeste bilers teknik og hvordan de køres i terræn. Chefinstruktøren sørger for den overordnede koordinering af uddannelsen, og det er også typisk chefinstruktøren der får Land Rovers uddannelse i nye modeller, og derefter giver den videre til de enkelte instruktører. Instruktørerne ved hvad de kan, så de ved hvornår de skal sige fra og hvem de skal henvise til, hvis du kommer med så specifikke spørgsmål at de kommer til kort. Instruktørerne hjælper dig i gang med at køre terrænkørsel. Men hvis du vil prøve noget du aldrig før har prøvet eller du får en ny bilmodel eller du bare har lyst til at få genopfrisket hvad man gør hvordan, så spørg en instruktør eller chefinstruktøren. Så hjælper de dig videre i din vej til at blive klubbens bedste terrænchauffør. 

Klubaften

Hver den første fredag i måneden mødes vi hos forskellige regionsmedlemmer til hygge og snak. Man tager selv bord og stole med hver gang, medmindre det står i Oasen, at der er borde og stole nok. Så kan vi se hvordan hinanden bor, og lure gode ideer af til værkstedsindretning og så videre. Enkelte gange har vi et tema, og eksempelvis en olieproduktmand fortæller og sælger. Enhver som ønsker at holde klubaften, tager ved regionslederen og siger det. Da klubaftner forsøges planlagt langt ud i fremtiden, skal man være ude i god tid. Nogle gange inviterer regionsmedlemmerne til ”åbenthus” samtidigt med klubaftenen, hvis man eksempelvis gerne vil fejre fødselsdag eller lignende.
Sommerklubaftner: Vi mødes kl 18 om sommeren (maj-september). Grillen bliver tændt, og hvis man har taget mad med, kan den så tilberedes mens snakken går. Kaffen og kagen bliver pakket frem efter spisningen, og så snakkes der (ofte til langt ud på natten inden de sidste kører hjem).
Vinterklubaftner: Vi mødes kl 19 om vinteren (oktober – april). Om vinteren holder vi også klubaften, men her bliver der dog ikke grillet. Ellers er disse aftner magen til sommerklubaftnerne. 

Konkurrencer 

Der er mange forskellige konkurrencer i Land Rover klubben. Nogle af dem er nævnt her på siden, men hvis du hører om noget, som du ikke kender, så spørg endelig eller ring til regionslederen. Læs mere her på siden om vores forskellige konkurrencer. Det er også en rigtig god ide at møde op og kikke, hvis du vil se hvordan konkurrencerne foregår. Der er ingen af klubbens konkurrencer med biler, som køres på tid. Hvis du er interesseret i tidskørsel, foregår det i vores søsterklub Dansk Off Road Sport, som du kan læse om på www.danskoffroadsport.dk 

Konkurrencer: Trophy

Trophy er en konkurrence for hold, som minder meget om challenge dog for hold. Holdet kan bestå af 2-5 biler, og man skal gennemføre et terrænspor eller en fysisk opgave indenfor en vis ideal/maksimaltid. Ofte er det meget hårde opgaver, og det kræver en del udstyr at deltage. Se regler på www.dlrk.dk under ”Regler og retningslinier for DLRK” 

Konkurrencer: Officials/ledelse 

Dommerne til vores forskellige konkurrencer kaldes ”Officials”. Alle konkurrencer har en ledelse, som ofte også er arrangementsledelsen. 

Konkurrencer: Challenge 

Challenge er en konkurrence for en enkelt bil og foregår i meget hårdt terræn. Det er nødvendigt med meget udstyr for at kunne klare sig, og man skal acceptere at biler kan få buler. Til de hårdeste challenges er det krav at man kører med hjelm og at bilen har styrtbøjle. Kontakt den enkelte arrangementsledelse for nærmere oplysninger om et aktuelt arrangement. 

Konkurrencer: Winch Recovery 

Winch Recovery er for en bil med chauffør og to co-piloter. Der skal løses opgaver med bilen og spillet. Alle biler med spil kan være med, men hvis man er uheldig, kan man godt få en ridse eller en bule. Se regler på www.dlrk.dk under ”Regler og retningslinier for DLRK” 

Konkurrencer: Team Recovery / Team Safari 

For 2 biler med chauffør og en co-pilot. Der løses opgaver hvor de to biler hjælper hinanden, og de må ikke bruge andet udstyr end det, som bliver stillet til rådighed pæå banerne. Alle biler kan være med, men man kan godt være uheldig at få en bule eller en ridse. Se regler på www.dlrk.dk under ”Regler og retningslinier for DLRK” 

Team Safari (eller posteløb). Man får et ”klippekort” bundet til bilen, og så er der ellers nogle poster rundt i et terræn, som man skal finde og få bilen så tæt på, så man kan komme til at klippe i kortet med en orienteringsløbsklippetang. Der er flere måder at køre denne type løb på, så det er bare om at høre med når der er briefing. Alle kan deltage, og det er rigtigt hyggeligt at være hele familien af sted. Der kan dog være poster, som man må springe over, hvis ikke bilen må få ridser, buler eller mudder. 

Konkurrencer: Trial 

Til Trial har man markeret en bane i et terræn (a Trial = et spor). Sporet kan være vanskeligt at gennemkøre, og man får points efter hvor langt man kommer uden at stoppe undervejs. I region Midtjylland er vi officials for hinanden, og for træningens skyld får man lov til at køre banen igennem, hvis man vil. Biler med akselafstand over 100” (det vil sige Range Rover, Discovery, 110”, 130” osv.) har dog lov til at stoppe og bakke. I denne konkurrence kan alle deltage, og man kan selv fravælge baner, hvis man ikke vil have ridser i snævre baner. Se regler på www.dlrk.dk under ”Regler og retningslinier for DLRK”
I region Midtjylland har vi desuden en løbende konkurrence over hele året, som vi kalder Trialcup Midtjylland. Her deltager man i så mange Trials som muligt i årets løb, og afhængigt af hvordan man klarer sig, får man et antal cuppoints, som bliver talt sammen til vores sidste arrangement i året, hvor årets vinder kåres. 

Konkurrencer: Gymkhana 

Gymkhana er her, hvor alle kan være med. Små spejderopgaver skal løses med bilen, og ved hjælp af de personer, som er i bilen. Det kan eksempelvis være blindkørsel, bakning, parallelparkering eller alt muligt andet. Rigtigt sjovt, og rigtigt velegnet for hele familien at deltage i. 

Konkurrencer: Orienteringsløb

Orienteringsløb er et “finde vej” løb. Man får udleveret et kort, en Road Book (kørselsanvisningsbog), en kompasretning eller måske nogle GPS koordinater, og så er det bare om at finde frem. Hvis der er brug for specialudstyr som GPS, særlig nøjagtig triptæller, kompas eller lignende, offentliggøres dette i Oasen, så du er velforberedt inden du møder op. Ruterne er ofte beregnet til at skulle køres med 30-50 km/t, da man skal holde øje med forskellige detaljer undervejs. Og ofte køres på offentlig vej og meget tæt på privatfolks huse, så kør fornuftigt og vis hensyn. Vi skulle jo helst kunne komme igen. 

Landsråd 

Hvert forår mødes Land Rover klubbens øverste myndighed, nemlig Landsrådet. Regionslederen og klubbens hovedbestyrelsesmedlemmer er altid delegerede til rådet, men derudover vælges et antal delegerede i hver region. Alle kan frit stille op som delegeret. Udover de delegerede møder alle klubbens udvalgsformænd op for at aflægge beretning for det forgangne år. På landsrådet vedtages regler og vedtægter for klubben, ligesom de generelle arrangementer planlægges overordnet (ting som landsstævne, jubilæer og lignende). Landsrådet behandler alle indkomne forslag, og enhver som er medlem af klubben, kan benytte sin demokratiske ret til at stille forslag til behandling på landsrådet. I region Midtjylland har vi tradition for at have mindst en delegeret med, som ikke er med i bestyrelsen. Vi mødes lørdag morgen til et bestyrelsesmøde, og herefter kører vi til landsrådet, som normalt starter med eftermiddagskaffe. Efter kaffen debatterer man resten af lørdag eftermiddag og aften om de indkomne forslag, og udvalgsformændene fremlægger deres beretning. Hen under aftenen går vi i hyggestuen og får en snak (nogle gange til langt ud på natten). Søndag starter det officielle landsråd, hvor budgetter og regnskab for klubben fremlægges, og forslag vedtages eller forkastes. Der skal 2/3 flertal til at ændre vedtægter for klubben, så dermed skal vi stort set være enige for at kunne lave nye vedtægter eller fjerne gamle. Det gør at klubben bygger på et godt stabilt grundlag, som ikke lige ændres på minutten. 

Landsarrangement 

Der bliver holdt landsarrangement en gang årligt. Som regel er det i uge 30. Landsarrangementet er et arrangement for alle medlemmer af Dansk Land Rover Klub og deres biler og familier, og arrangeres af de forskellige regioner på skift, så man ca. hvert 8-10 år står for at arrangere for alle de andre regioner og udenlandske deltagere. Det er meget hyggeligt, og de fleste af de konkurrencer, som kendes i klubben, afholdes også samlet under landsarrangementet.
Man tilmelder sig inden arrangementet, og møder op mandag morgen med telt eller campingvogn. Sommetider er der mulighed for at få strømtilslutning, men det kan man læse mere om på www.dlrk.dk under ”Landsarrangement”.
Ofte ligger regionerne i samme område, så du ligger sammen med nogen du kender fra regionen. Hvis du vil ligge i regionslejren, skal du informere regionslederen om dette. Vi kan ikke garantere at alle ligger sammen, men hvis det er muligt, så gør vi det.
Så går ugen slag i slag, og som regel afsluttes med minitrophy (forskellige lege inden spisningen til festaftenen), og en stor hyggelig fest.
Til landsarrangementet er der oftest fælles grill ved det store fællestelt hver aften, og en bar hvor man kan købe lidt godt til gane og mave. 

Mudlaning 

Mudlaning er ”opfundet” i region Midtjylland, så det er ikke sikkert du hører begrebet andre steder. Det er en tur i det grønne, men med større udfordringer end en normal greenlaning. Ofte er grove dæk et minimum, og spil kan også være nødvendigt. 

Regionsledelsen 

Regionen ledes af en bestyrelse. I spidsen er en regionsleder, som til dagligt tegner regionen. Regionsledelsen vælges på den årlige regionalforsamling, som altid ligger den første søndag i februar. Regionsledelsen står for alle regionens arrangementer, og bruger alle regionsmedlemmerne som hjælpende hænder til at afvikle arrangementerne. Regionsledelsen står også for at skrive regionsspalten i vores klubblad Oasen, som normalvis kommer 11 gange årligt. I Oasen står alt om arrangementer, som afholdes. Enkelte gange kan der være arrangementer, som af den ene eller den anden grund aflyses eller ændres i sidste øjeblik. Dette vil vi informere om her på hjemmesiden, ligesom man altid kan ringe til regionslederen for at få nyeste informationer, hvis man ikke har adgang til internettet.
Info sendes også på regionens SMS service. 

Regionsteltet 

Regionen har et stort dejligt telt. Det er en fælles opgave at stille det op og tage det ned, og hvis det skulle blive pakket ned i regnvejr, deles vi i regionen om at tage dele af teltet med hjem for at få det tørret. I regionsteltet stiller man sit eget bord og sine stole op. Da der ofte kan være mange i teltet, og vi gerne vil have plads til alle, skal det tilstræbes at have så små borde og så smalle stole som muligt. ”Instruktørstolen” er en ideel stol, hvis du ikke allerede har nogle campingstole. Ved teltet vil der som regel være mulighed for at grille til aften, og snakken og hyggen plejer at gå til langt ud på natten. Man skal selv sørge for at tage sit eget affald med fra teltet og området, da vi ikke har en fælles affaldscontainer. Hvis man har kapsler fra øl og vand, cigaretskodder og andet, er det meget vigtigt at også få disse med, så vi efterlader området sådan som vi selv vil finde det. Regionsteltet kan ikke lånes eller lejes, og bruges kun til vores klubaktiviteter enten i regionen eller ved andre regioners stævner. 

Regionstraileren 

Regionen har en trailer, som indeholder alt vores grej, som vi har brug for i årets løb. Der er afmærkningsmateriel, skilte, grill, gasvarmere, telte, tov og så videre. Hjælp selv med til at holde orden.
Vi skiftes til at køre med traileren, så hvis du har et ledigt anhængertræk, vil vi meget gerne have hjælp til at få traileren rundt. Traileren må køre efter alle Land Rovers på et almindeligt kørekort. Hvis man kører med traileren, kan man få lidt tilskud til brændstof, hvis man vil. Kontakt regionslederen for at høre mere, hvis du har lyst til at hjælpe. 

Terræninstruktion / grønt bevis 

For at må køre til klubbens arrangementer, skal man have det grønne terrænbevis. Beviset tages enten i ens egen region, eller i en naboregion. I region Midtjylland er undervisningen delt op i to dele. Den ene del er en eftermiddag, hvor vi gennemgår forskellige ting omkring bilen og dens vedligeholdelse når man kører terræn, og der vises nogle film om hvordan man kører terrænkørsel og hvordan bilen opfører sig. Den anden del er en praktisk køretur rundt i et passende terrænområde sammen med en af regionens instruktører. Der er normalt mulighed for at deltage i undervisningen to gange årligt, og som regionsmedlem er det kvit og frit at deltage. Ofte møder der også nogle ”gamle rotter” fra regionen op, så man kan få en sludder. Der er tilmelding til undervisningen, og vil man vide mere, kan regionens chefinstruktør eller regionslederen kontaktes. 

Terrænstævner i regionen

I løbet af året afholdes flere terrænstævner både i regionen og hos andre regioner. Stævnerne minder om hinanden, men er selvfølgelig vidt forskellige steder i landet.
Regionsstævner: Vi stiller vores regionstelt op i det vi kalder Campen. Omkring teltet opbygges lejren med regionsmedlemmernes egne telte og campingvogne. Så holder vi et godt og hyggeligt stævne. Under stævnet vælger de fleste at spise alle deres måltider i teltet, mens nogle spiser i campingvognen, og bare hygger i teltet om aftenen.
I dagtimerne køres der forskellige konkurrencer i biler, og nogle gange er der også konkurrencer for børnene. Se de enkelte stævners program i Oasen eller her på hjemmesiden. 

Udvalgsarbejde/formænd 

I klubben er der en del udvalg. Udvalgene kan være nedsat af landsrådet (eksempelvis Oase udvalget eller hovedbestyrelsen), og hver udvalg har en formand, som er ansvarlig for udvalget i forhold til landsrådet. ”Ad Hoc” udvalg kan også nedsættes af både klubben og af regionerne og kunne eksempelvis være et landsstævneudvalg eller et ”vi vil have lov til at køre med bullbar” udvalg. Udvalgene forsøger at hjælpe og aflaste andre poster i klubben, som ellers skulle bruge tid på arbejdet.