Regionen

regionmidtjyllandRegion Midtjylland er en region i Dansk Land Rover Klub, og dækker et område på tværs af Jylland med den nordlige grænse ca. i højde med Brande, og den sydlige ca. på højde med Ribe.

Dansk Land Rover Klub består af 12 regioner, og det er frivilligt hvilken region man vil tilhøre. Region Midtjylland har derfor, lige som de fleste andre regioner, medlemmer der ikke bor inden for regionens grænser.

Hver region har sin egen Regionsledelse, der bliver valgt på den årlige Regionalforsamling. I vores region består Regionsledelsen af en Regionsleder, en Sekretær, en Kasserer, og to menige medlemmer, derudover har vi også tre Suppleanter der deltager i vores “bestyrelsesmøder” men uden stemmeret.

Til fælles administration, udgivelse af vores klubblad “Oasen”, styring af fælles udvalg og opkrævning og fordeling af kontigent, har Dansk Land Rover Klub en Hovedbestyrelse, der bliver valgt på det årlige fællesmøde for regionernes repræsentanter også kaldet Landsrådet. Hovedbestyrelsen består af tre personer, der bliver valgt blandt klubbens medlemmer.

Regionerne afholder jævnligt arrangementer forskellige steder i landet, som medlem kan man deltage i alle arrangementer, også dem afholdt af andre regioner. Arrangementerne bliver annonceret i medlemsbladet Oasen.

Vil man deltage i et arrangement uden for sin egen region, kan det være en fordel at kontakte den arrangerende Regionsleder, da nogle regioner og deriblandt Region Midtjylland kun tillader kørsel med Land Rovere, det vil sige biler fremstillet af Land Rover Fabrikkerne og deres licenshavere.

Uanset hvor i landet man vil deltage i et terrænarrangement, kræves det at man har et Terrænbevis, dette er til alles sikkerhed og ikke mindst chaufførens.

Terrænbeviset får man ved at henvende sig til regionens instruktører, som regel ved et af regionens egne arrangementer, og han vil så hjælpe een til at tilegne sig nogle få sikkerhedsregler og viden om hvordan din Land Rover fungerer under terrænkørsel. Det er bestemt ikke nogen eksamen i hjernekirugi, og alle kan deltage bare man er fyldt atten år og har kørekort . Når man har terrænbevis er der fuld dækning også ved kørsel i terræn, hvis man har tegnet sin autoforsikring i klubbens forsikringsordning.

I Region Midtjylland holder vi selv fire til fem terrænarrangementer om året, men vi er samtidig meget flittige til at deltage i de arrangementer som andre regioner afholder. Som regel pakker vi telt eller campingvogn, med hele familien samt hunde og katte, og så opretter vi en lejr sammen med deltagerne fra de andre regioner. Vi har et stort “Regionstelt” som vi slår op, så kan vi sidde der og hygge os om aftenen, og diskutere dagens begivenheder, og måske indtage drikkevarer efter observans. Alt plejer dog at foregå meget sobert.

Naturligvis kan vi ikke nå at snakke det hele igennem, så derfor holder vi en klubaften hver måned. det er altid den første Fredag i en måned, og det foregår på skift hos medlemmer der har lyst og plads til at huse os. Det bliver altid annonceret på Region Midjyllands side i Oasen, ligesom der står om man skal medbringe stol og bord og kaffe og kager. Det er for at belaste de der holder klubaftenen mindst muligt, og for at sikre sig en stol at sidde på.

Det var i grove træk lidt om hvordan klubben og regionen fungerer, som det måske fremgår, er vi mange medlemmer der sætter pris på det sociale samvær som klubben kan tilbyde, og som nyder naturen og de oplevelser som ethvert terrænarrangement kan byde på. Men som frem for alt sætter Land Roveren i højsædet.