MidtCup 2024

MidtCup bliver i år planlagt som normalt med 5 afdelinger.
Når alle afdelinger er afviklet, tælles kun de 4 bedste afdelinger med for den enkelte deltager når årets vinder skal findes. Den afdeling der ikke tælles med er markeret med rød farve.

Du kan derfor spinge en enkelt afdeling over og stadig have mulighed for at vinde årets MidtCup

De 5 afdelinger er planlagt således:

1. afdeling: Sommertid start/Påske i Seest
2. afdeling: Sommertid start/Påske i Seest
3. afdeling: Pinse
4. afdeling: Ikke fastlagt endnu
5. afdeling: Sommertid slut i Seest

Årets resultat efter 2 afdelinger i 2024 ser således ud: