Regionalforsamling 2016

Indkaldelse til regionalforsamling i region Midtjylland. Dagsorden for regionalforsamlingen er ifølge §16 stk.4 i klubbens vedtægter.

Det er her du har mulighed for at komme med dine ideer for drift af regionen i den kommende år. Så brug din mulighed for indflydelse og kom og vær med. Regionen er vært for kaffe og brød.

Hvis du har forslag du ønsker behandlet på regionalforsamlingen eller på landsrådet, skal de være regionsledelsen/HB i henne senest 15. Januar.

Hvis du vil stille op til poster og have dit navn på dagsordnen, så skal dette også være oplyst senest 3/2-14. Der kan selvfølgelig stilles op helt frem til på selve regionalforsamlingen, men vi kan ikke nå at skrive nye kandidater på papirerne medmindre du har oplyst det inden.

Kortbillede

Regionalforsamlingen finder sted klokken 13:00 i Det Gamle Rådhus i Lunderskov: Adressen er Kobbelvænget 2, 6640 Lunderskov.

Regionalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse / optælling af stemmeberettigede.

3. Valg af stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsorden.

5. Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling.

6. Regionsledelsens beretning.

7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.

9. Orientering fra nedsatte specialudvalg.

10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen.

10 a. Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne.

11. Valg af medlemmer til Regionsledelsen.

På valg er:

– Kasser (modtager ikke genvalg, ny eventuel kandidat er fundet)- Sekretær (modtager genvalg)

– Bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg, ny eventuel kandidat er fundet)

12. Valg af suppleanter til Regionsledelsen for en et-årig periode.

13. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en et-årig periode.

14. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefinstruktøren.

15. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg.

16. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode.

17. Eventuelt.

Dette indlæg blev udgivet i Fællesture, fra regionsledelsen, Kommende aktiviteter, Spørg regionsledelsen. Bogmærk permalinket.